Linkedin RSS Norsk Dansk

Föreningen Tegelinformation

Att ladda ner & kontakt

Bakom föreningen Byggitegel står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.

Medlemmar i Föreningen Byggitegel är:

Tegelmäster HK
Kontor & showroom
Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15, 215 79 Malmö
Tel: 040-54 22 00, e-mail: mail@tegelmaster.se
www.tegelmaster.se

Wienerberger AB
Arlövsvägen 12, SE-211 24 Malmö
Tel: 0771-424350, Fax: 040 – 181560
www.wienerberger.se

Randers Tegl Sverige AB
Magasinsgatan 5, 541 34 Skövde
Tel: 0500-414100, Fax: 0500-416010
www.randerstegl.se

Randers Tegl Syd AB 
Malmövägen 503, 233 64 Bara
Tel: 4060-80300, E-mail: info.syd@randerstegl.se
www.randersteglsyd.se

H+H Sverige AB
Kantyxegatan 23, 231 76 Malmö
Tel: 040 552300, mail: kundeservice@HplusH.se
www.hplush.se

Brukspecialisten Malmö
Kabingatan 5
212 39 Malmö
tel:040-624 44 00, e-mail: mmo@brukspecialisten.se
www.brukspecialisten.se

DANSKE TEGL
Vesterbrogade 1E, 2. sal, 1620 Köpenhamn V
Telefon: +45 71141440, e-mail: kontakt@dansketegl.dk
www.dansketegl.dk