Linkedin RSS Norsk Dansk

Frågor och svar

Ställ frågor om tegel

Hör av dig till oss om du har frågor om hur det är att bygga et hus i tegel. Eventuellt läggar vi din fråga och vårt svar här på webben - utan at ange ditt namn.

Vi ska försöka att svara klart och tydligt inom 2 arbetsdagar. Om vi själva inte kan svara, så vet vi för det mesta var svaret finns att hämta, och i så fall kan ditt mail bli vidaresänt till rätt person.

På den danska hemsidan www.mur-tag.dk finns en mängd frågor och svar som kan vara tillämpliga på din frågeställning.

Ställ frågor

Tack för din fråga!
Vi skall försöka svara så fort som möjligt.

Vanliga frågor

Det växer mossa på mitt tak – hur ska jag avlägsna den?

Tillväxt av mossa på tegeltak är oftast endast ett estetiskt problem. Vid kraftiga kuddar på tak i överlappningen mellan stenar rekommenderas att man avlägsnar dessa genom handplockning eller försiktig borstning, om det finns en risk för att mossan kan stänga in vatten och därmed orsaka att vatten tränger in.

Om man väljer att avgränsa tillväxten på taket bör detta ske genom att man spolar vatten med lägsta möjliga tryck. Man bör alltid börja med att försöka avlägsna mossan för att kunna avgöra vilken rengöring som är den mest skonsamma.

Man ska alltid vara uppmärksam på att tillväxten troligtvis endast kan avlägsnas delvis och kan spridas ytterligare vid avlägsnande. Om man skadar ytan (vilket även ett relativt lågt tryck kan), kan den nya ytstrukturen innebära större möjligheter för ny tillväxt.

Lav sitter oftast hårdare än alger, och speciellt vid avlägsnande av äldre lavtillväxt krävs ofta ett så högt tryck att skador på ytan inte kan undvikas. Rensningen kan därmed vara början på en ond cirkel, där rensning medför mer tillväxt och därmed snabbare behov av ny rensning.

Stora träd och annan växtlighet i närheten som ger skugga och som avger pollen osv. på takytan ger ofta ökad tillväxt på taket. Man kan avlägsna sådana växter och träd.

Varför ska jag använda en murverksfog till den utvändiga fogen mellan fönster och mur, när det går snabbare att använda en elastisk fog?

Det här beror på att en elastisk fog är tät och förhindrar att inträngande vatten förångas varpå träkarmen ruttnar. Andra fogar, som är diffusionsöppna kan användas, t.ex. Ill-mod-band. Det här är relativt dyrt i förhållande till en murverksfog.

Fukt- och mögelsvamp på invändigt murverk.

Kan bero på:
- Att rumsluftens vattenånga kondenserar till det invändiga murverket. Det här beror på massiva ytterväggar och speciellt när dessa är våta och utluftningen i bostaden är dålig
- Att det har trängt in regnvatten genom ytterväggen för att det inte finns något fuktisolerande papplager enligt föreskrifterna
- Att regnvatten överförs från yttermuren till bakmuren via banden med bakfall eller via spillmurbruk i fast förbindelse mellan ytter- och bakmuren

Det är fläckar på tegelgolvet. Hur kan de avlägsnas?

Problemet är vanligtvis att smuts sugs ned i det porösa tegelmaterialet och därför inte bara kan torkas eller tvättas bort.
Det viktiga är därför att dra upp det ur teglet. Det kan göras med en blandning av ett relevant lösningsmedel och ett poröst medium. Om det handlar om fett, t.ex. i ett kök, kan lösningsmedlet vara tvättbensin och det porösa mediet t.ex. mjöl eller talk. Blandningen läggs på fettfläcken.
Lösningsmedlet sugs nu ned i teglet, löser upp en del av fettet, och kan förflytta sig upp i talkblandningen där det ångas från ytan. Härmed kommer en del av fettet att hamna i talkblandningen och kan därefter borstas bort.
Var uppmärksam på att lösningsmedel oftast är brandfarliga. Dammsugning ska därför undvikas så länge det kan finnas lösningsmedel eller dess ånga. Metoden fungerar bäst på fläckar – inte till hela kvadratmetrar. Prova dig fram – det kan vara nödvändigt att upprepa behandlingen flera gånger.

Hur behandlas ett nytt tegelgolv så att det inte blir mottagligt för smuts?

Det finns två vanliga lösningar:
- En såpalösning – brun såpa är bäst – rester kan senare synas som ett gråvitt damm. Det är en kombinerad impregnering och rengöring. Såpan sitter under smutsen. Man måste själv hitta det bästa blandningsförhållandet – en tunn lösning tränger ned längst, men lämnar mer plats i porerna – en tjock lösning stänger till mer, men inte på djupet.

- En oljelösning. Ofta används en blandning av linolja och luktfri terpentin. Blandningsförhållandet är normalt mellan 1:3 och 3:1. En lättflytande blandning tränger längre ned, men lämnar mer plats i porerna när det luktfria terpentinet förångas. Oljan kommer normalt att göra golvet (tegel och murbruk) mörkare.

Lösningarna kan kombineras så att golvet först behandlas med linolja, därefter underhålls med brun såpa.

Behandlingarna får inte göras direkt efter läggning, då det i båda fallen kan bildas kalksåpa vid reaktion med murbrukets kalkinnehåll. Det ger ljusa missfärgningar längs fogarna.

Förändras utseendet när murverk impregneras?

Impregneringsmedel kan delas upp i tre huvudgrupper, nämligen monosilan, siloxan och silikon.

Monosilan har längst hållbarhet och i stort sett ingen risk för biverkningar (förändrar inte heller underlagets utseende), siloxan har flera begränsningar, medan silikonbehandling anses vara problematiskt.

Impregnerat murverk kan patinera långsammare än murverk som inte är behandlat, och behandlade områden kan därför under en tid skilja sig från icke behandlade områden.

Vatten tränger in över dörrar och fönster – vad beror det på?

Det kan bero på bristande eller felaktig fuktspärr (pappinlägg eller TB-ränna) över dörrar och fönster.


Felmöjligheter:
- att fuktspärren inte sitter tillräckligt långt förbi sidofalsen
- att överliggarna inte är täta
- att det mellan TB-ränna och baksida av yttermur finns otätheter
- bakfall av papp eller band
- fuktspärren är placerad för högt

Det tränger in vatten genom vår mur – kan det vara idé att impregnera muren för att stoppa vattnet?

Följande bör undersökas inledningsvis:
- Är fogarna defekta – finns det revor eller hål i dem som gör att vatten kan tränga in?
Observera att en halvstensmur inte kan anses vara tät mot slagregn.
- Om muren är en hålmur bör man hitta orsaken till att vatten tränger från ytter- till bakmur.

Det kan t.ex. vara:
- Bakfall på murbanden
- Spillmurverk som utgör en förbindelse mellan ytter- och bakmur
- Bristande eller defekt pappinlägg över fönster och dörrar eller vid sockel

Efter en eventuell renovering av skadade fogar när man har satt ny fog kan väggfältet impregneras om det utsätts för stor påverkan av vatten.

Vilken väggfältstorlek kan jag räkna med för en vanlig helmur?

Väggfält ska beräknas efter brottlinjeteorin som tar hänsyn till öppningar och understödsförhållanden samt relevanta materialparametrar.

Väggtyp:

- Kalkmurbruk
1/2-stensvägg: 4 kvm
Hålmur med armering: 10 kvm

- Bastardmurbruk
1/2-stensvägg: 8 kvm
Hålmur med armering: 20 kvm

- Cementmurbruk
1/2-stensvägg: 12 kvm
Hålmur med armering: 30 kvm


Tidigare byggnadsregler innehöll motsvarande regler.

Bastardmurbruk motsvarar KC 50/50/700 och cementmurbruk motsvarar C 100/400.

Utfyllnadsväggar av murverk är väggfält som inte påverkas av någon väsentlig lodrät belastning.

Dessa väggstorlekar användes i samband med projekteringen fram till 1969, då introduktionen av normkomplexet som vi känner till i dag, med bl.a. Murværksnormen DS 414, 1. udgave, angav andra (eller inga) beräkningsmodeller.

Ovanstående väggfältsstorlekar motsvarar minst nedanstående böjdragstyrkor.

Böjdragstyrka:

- Kalkmurverk
Ftlk: 0,10
Ftsk: 0,40

- Bastardmurverk
Ftlk: 0,25
Ftsk: 0,60

- Cementmurverk
Ftlk: 0,35
Ftsk: 0,70

Observera att värdena inte kan användas i samband med projekteringen.