Linkedin RSS Norsk Dansk

Blir mursten den nya svenska byggstilen?

13-03-2015LADDA NED BILD

Byggboomen är över oss! Sedan 2012 har det märkts en markant ökning av antalet påbörjade nya bostäder. Vi närmar oss nu den nivå som vi låg på före krisen. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Av tradition väljer vi trä, betong och puts till de nya husen men alltfler går en annan väg och väljer tegel.

Hög fuktsäkerhet, hållbarhet och ett sunt inomhusklimat är det som vi svenskar värderar högst när det gäller våra bostäder. Det visar undersökningar från Lunds Tekniska Högskola (LTH). Och det är precis de önskemålen som murade hus ser ut att kunna uppfylla.

Farväl till mögel
Med mursten kan vi vara säkra på att de senaste årens fuktskandaler inte upprepas. Mursten består nämligen av tegel, det vill säga bränd lera. Tegel är ett oorganiskt material som inte ger näring åt mögel. Tegel kan dessutom ta upp och avge fukt utan att huset tar skada.

Hus med evighetsgaranti
Ett murstenshus är det närmaste vi kan komma ett hus med evighetsgaranti. Det beror på teglets exceptionellt långa livslängd på mer än 150 år. Många tegelbyggnader är också betydligt äldre. Murstenens styrka beror bland annat på att teglet bränns under tillverkningsprocessen. På det sättet kan det stå emot väder och vind. Det blir dessutom en extra bonus, teglet kan inte brinna efteråt.

Det optimala inomhusklimatet
Om vi väljer att bygga innerväggar av mursten får vi den fulla effekten av teglets naturliga förmåga att reglera både luftfuktigheten och temperaturen i alla rum. Det ger ett behagligt och stabilt inomhusklimat utan luktbesvär eller avgasning.

Bygg med gott samvete
Tegel är ett hundraprocentigt naturmaterial. Det är bland det äldsta och vanligaste byggmaterialen i världen och tankarna på hållbarhet har etsats ända in i materialet. All tegeltillverkning sker med hållbarheten framför ögonen. Tegeltillverkarna har dessutom uppfunnit en speciell sågspånssten, som minskar koldioxidutsläppet från tillverkningen med hela 30 procent. När murstensbyggnader rivs återanvänds mer än 90 procent av teglet, bland annat som vägbeläggning.

De sunda, miljömässigt hållbara och tåliga byggnaderna finns alltså inom räckhåll om vi vågar trotsa traditionen och välja tegel som byggmaterial.