Linkedin RSS Norsk Dansk

01-03-2017DOWNLOAD BILLEDE

”Hållbart byggande och Tegel” lanserades för första gången 2010 för att besvara frågan: ”Vad menas med långsiktigt hållbart byggande?”. Temahäftet blev väl mottaget i hela Norden och med ett ökat intresse för kvalitetsmaterial hos de svenska konsumenterna är det mer aktuellt än någonsin.

>Ladda ner: ”Hållbart Byggande och Tegel”

Alla som tillverkar byggmaterial, ja, hela byggbranschen, måste förbereda sig på att det kommer att ställas allt högre krav på hållbarhet.

Inom några få år kommer allt som handlar om byggande och byggnader vara inriktat på långsiktig hållbarhet.

Antingen det handlar om tillverkning och bearbetning av byggmaterial, inomhusklimat, drift och underhåll eller att transportera bort avfallet när ett hus har rivits.

En helt ny dagordning och en helt ny marknad växer fram för byggbranschen. Man ser den nya marknaden dels på konsumenterna, som är mycket medvetna om hållbarhetsbegreppet, dels på politikerna som inom många områden vill påverka hur man tillverkar byggmaterial och bygger hus idag.

Inom några få år kan vi förvänta oss att det ställs krav på att hållbarheten dokumenteras i alla byggärenden. De företag som blickar framåt och är beredda att utveckla sina konstruktioner, produkter och tillverkningsmetoder i en hållbar riktning kommer utan tvekan att vinna marknadsandelar. Medan de, som låter allting vara som förr, tappar kunder och blir styrda av nya lagar och regler.

Temahäftet är gratis och kan laddas ner:

>Ladda ner: ”Hållbart Byggande och Tegel”

>FAKTA HÅLLBARHET