Linkedin RSS Norsk Dansk

Stora bostadsinvesteringar kan bli dyrare i längden

30-06-2015DOWNLOAD BILLEDE

Det ska byggas 250.000 bostäder i Sverige under de kommande fem åren. Den totala investeringen uppgår till 6,7 miljarder kronor om året men vilka driftskostnader blir det? Det beror i hög grad på valet av byggmaterial – och det finns all anledning att tänka igenom det noga.

I det nya bostadspaketet har den svenska regeringen valt att avsätta 3,2 miljarder kronor per år för att bygga hyreslägenheter och 3 miljarder för kommunal byggnation, energieffektivisering samt stöd för att bygga fler äldreboenden. Till det kommer 0,5 miljarder för att förbättra kollektivtrafiken. Notan kan emellertid bli betydligt högre under de följande åren om man inte väljer byggmetoder och byggmaterial med omsorg. Aktuella beräkningar visar till exempel att tiotusentals nya bostäder med enstegstätade fasader har drabbats av omfattande problem med fukt och mögel – och det är långt ifrån ett enskilt exempel. Det kommer att kosta åtskilliga miljarder att reparera skadorna.

Bostadsbyggandet ska framtidsäkras
Sverige står vid en skiljeväg när det gäller framtidens bostäder. Klimatet förändras och de mera extrema väderförhållandena har redan orsakat en kraftig ökning av fukt- och mögelskador. Enligt undersökningar som gjorts vid Lunds universitet lägger 85 procent av de svenska fastighetsägarna i dag stor vikt vid bostädernas förmåga att stå emot fukt. På många håll har politiker och byggherrar också lyssnat på invånarna. I Nässjö kommun valde man till exempel bort trä när man skulle bygga en ny förskola, eftersom hållbarheten är för låg och underhållet för dyrt.

Bra byggkvalitet lönar sig
Förutom hållbarhet och förmågan att stå emot fukt ska framtidens byggnation också ta hänsyn till inomhusklimat och miljö, vilket miljöminister Åsa Romson (MP) betonade vid lanseringen av det nya bostadspaketet. Därmed pekar mycket på att tegel och mursten kan vara vägen till ett solitt byggande.

– Det är en nordisk tradition att bygga med tegel och tegelpannor och den har hållit i många hundra år, berättar Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och tegelinformation.se. Tegel är ett naturligt material med stora porer som enkelt kan ta emot vatten från luften och snabbt bli av med det igen. Det skadas inte av fukten. Dessutom är tegel ett organiskt material, som tillverkas av lera och bränns i drygt 1.000 grader. Därför kan mikroorganismer som mögelsvampar inte växa på tegel, eftersom det inte innehåller någon näring.