Linkedin RSS Norsk Dansk

Sunda skolor är också ekonomiskt hållbara

09-07-2015DOWNLOAD BILLEDE

Hälsa, trivsel, miljö och ekonomi ska hänga ihop på ett klokt sätt om vi ska praktisera äkta hållbarhet när vi bygger våra skolor. Tegelbranschen har ordet.

– Om man är seriös när det gäller äkta hållbarhet måste man ta med inomhusklimat, underhåll, drift och långsiktig ekonomi i beräkningarna, och här är materialvalet mycket avgörande. Det säger Tommy Bisgaard, direktör i branschorganisationerna Tegelinformation och tegelinformation.se.

Under flera decennier har han kämpat för att sprida en hållbarhetstanke som lever upp till internationella standarder, där både miljö, sociala förhållanden och ekonomi är i samklang, inte minst när det gäller våra skolor.

Inomhusklimatet är avgörande

Forskning visar, att inomhusklimatet – bland annat temperatur och luftkvalitet – påverkar skolbarnens koncentrations- och inlärningsförmåga. Undersökningar, från bland annat Center for Undervisningsmiljø i Danmark, visar att var femte skolelev i Norden anser, att inomhusklimatet är dåligt, och var tredje anser att de lär sig för litet på grund av det. Ett dåligt inomhusklimat gör att eleverna drabbas av huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet och nedsatt produktivitet.

Många av de här problemen kunde undvikas om man bygger i tegel, som stabiliserar temperaturen i klassrummen, verkar bullerdämpande och inte försämrar luftkvaliteten.

Inspiration från europeiska standarder

– Framtidens skolbyggen bör leva upp till de europeiska CEN- och DGNB-standarderna för äkta hållbarhet. På det viset får man med alla livscykelaspekterna, antingen det handlar om produktion och återanvändning av byggmaterialen, inomhusklimatet, energiförbrukningen eller ekonomin. Resultatet blir skolbyggnader av hög kvalitet som skapar de optimala förutsättningarna för barnens inlärning under väldigt många år, säger Tommy Bisgaard.

Ekonomisk hållbarhet

När man ser på totalkostnaderna för ett bygge är tegel ett av marknadens mest fördelaktiga byggmaterial. Det beror bland annat på:

- Materialets långa
- livslängd (minst 150 år)
- Högt bruksvärde
- Låga underhållskostnader
- Låga driftskostnader
- Låga miljökostnader för rivning och bortforsling