Linkedin RSS Norsk Dansk

Småhus måste kunna andas, annars blir de sjuka

18-08-2015DOWNLOAD BILLEDE

Billiga byggmaterial och de många ”gör-det-själv”-möjligheterna följs ofta åt. Men viljan att spara pengar resulterar ofta i bostäder som lider av ”andnöd”. Fukt och problem med inomhusklimatet väntar i kulissen. Tegelbranschen uppmanar alla att tänka lite mera långsiktigt när det gäller val av byggmaterial och bärande konstruktioner.

Ett sunt inomhusklimat handlar bland annat om att se till att det är rätt luftfuktighet inomhus samt försäkra sig om att man bara använder material som tål fuktigheten. Annars riskerar man att få både fuktskador, röta och mögel i konstruktionen samt följdsjukdomar hos de boende. Det känner de flesta till. Vad som kanske inte är lika välkänt är att vi bokstavligt talat packar in oss i plast när vi följer moderna byggrutiner.

Täthet kräver extra luftning

Det är användningen av lätta, och ofta billiga byggmaterial, som gips och trä, i kombination med till exempel fuktspärrar av plast, som ger problem. Dessa material håller fukten eller så är de i stort sett ogenomträngliga för vattenångan i luften. Eftersom en person avger litervis med ånga varje dag från utandningen och andra aktiviteter som bad och matlagning, ställer konstruktioner med extrem täthet höga krav på husets luftning, till exempel en ventilationsanläggning.

Andra möjliga vägar

Den som vill göra en extra insats för ett sunt inomhusklimat kan börja fundera på att ersätta de lätta materialen med tegel. Tegel är ett material med förhållandevis stora porer och en tegelsten kan lätt ta upp fukten från luften och sedan släppa ut den igen utan att ta skada. Beräkningar från Statens Byggforskningsinstitut visar, att ett helmurat hus kan ta upp fukten från luften och avge den igen dubbelt så snabbt som ett traditionellt trähus.

Tänk på hur fukten ska ta sig ut igen

Tommy Bisgaard, direktör för branschorganisationen tegelinformation.se uppmanar alla som har planer på ”gör-det-själv”-lösningar att tänka på hur huset ska kunna andas.

– Det är frestande att välja den billigaste lösningen här och nu. Men om fukten sätter sig ordentligt i de billiga konstruktionerna kan det behövas en dyr totalrenovering, säger han. Här talar många fukt- och mögelskandaler sitt tydliga språk. Ett sunt inomhusklimat, där fuktmängden regleras allra bäst, fordrar byggmaterial som tegel. I gengäld får man en fuktsäker bostad som kan hålla i århundraden.

Läs mer om inomhusklimat och tegel på www.tegelinformation.se

Pressefoto: Colourbox.com