Linkedin RSS Norsk Dansk

Hur andra har gjort

10-09-2013DOWNLOAD BILLEDE

Bispebjerg Bakke i tegel

Den kända skulptören Björn Nörregaard är mannen bakom det nya imponerande bostadskomplexet Bispebjerg Bakke, som har 135 hyreslägenheter. Hela idén med Bispebjerg Bakke, var att visa att hus som är uppförda genom hantverksmässigt kvalitetsarbete i traditionella naturmaterial, i det långa loppet är mera räntabla än prefabricerade hus i ofta oprövade och billiga material.

Det stora komplexet, som följer backens linjer, utgörs av två ormliknande moduluppdelade byggnadskroppar – en kort och en lång. De omsluter ett gemensamhetshus, som tillsammans med två av egendomens existerande hus, skall rymma alla gemensamhetsinrättningarna. Dessutom finns det trädgårdsland för hyresgästerna.