Linkedin RSS Norsk Dansk

EXEMPEL PÅ HÅLLBARA HUS

12-09-2013

Danmarks Tekniske Universitet har genomfört en rad försök med energiförbrukningen i sex olika enfamiljshus.

Ett av försökshusen är ett välisolerat, fullmurat parhus på 176 m2 med två identiska bostäder på 88 m2 i Thyholm.

Där har även byggts andra tegelhus som är hållbara och de har certifierats som passivhus samt fått godkänd inomhusklimatmärkning.

Slutsatsen. från försöket med det fullmurade huset är att det har en betydligt lägre energiförbrukning än vad som krävs i det nya Byggreglementet. Samtidigt visar undersökningen att det inte räcker att ett hus är välisolerat eller har klassats som passivhus för att det ska påverka inomhusklimatet eller husets livslängd positivt.

Ett typiskt passivhus i tegel och med tegeltak uppföljer normalt följande specifikationer:

Baserat på PHPP är det årliga rumsvärmebehovet 14.0 kWh/m2. I beräkningarna har följande antagits när det gäller klimatskydd:

U-vägg: 0.08 W/m2*K
U-loft: 0.06 W/m2*K
U-terräng: 0.08 W/m2*K
U-fönster: 0.79 W/m2*K (fönster inkl. karm) (takfönster 1.0 W/m2*K)
Täthet: 0.6h-1
Linjeförlust fönster: 0.02 W/m2*K
Övrig linjeförlust: 0 **ad 1)

Om du vill veta mer om de här försökshusen kan du läsa följande rapporter:

- Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR 2005 energikrav – fuldmuret byggeri
- Forsøgshuse med nye typer klimaskærmskonstruktioner