Linkedin RSS Norsk Dansk

Tegel håller längst

14-09-2015DOWNLOAD BILLEDE

De våldsamma klimatförändringarna sätter våra bostäder på hårda prov och får oss att revidera vår syn på byggmetoder och -material. Därför har vi under de senaste åren sett en markant ökning av hus som byggs med tegel och tegeltak.

I Sverige har trähusen under de senaste åren ersatts av hus i tegel med tegeltak. Klimatförändringarna som bland annat innebär att nederbörd och blåst har blivit allt kraftigare, har varit speciellt påfrestande för trähusen, och i södra Sverige i synnerhet har de blivit för dyra i drift. Den här utvecklingen bekräftas av nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sedan 2012 har det varit en stadig ökning av nybyggnation och nivån närmar sig tiden före krisen. Men byggmönstret har förändrats och nu byggs det markant fler tegelhus och i gengäld färre trähus än tidigare.

Lång livslängd optimerar ekonomin

Ökningen av murstenshus beror i första hand på teglets unika hållbarhet, de minimala kraven på underhåll och den goda totalekonomin.

– Under en period på flera år i följd kan ett hus i tegel med tegeltak visa på en betydligt bättre boendeekonomi jämfört med ett trähus under samma period, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och tegelinformation.se.

Han förklarar att ett tegelhus kan vara lite dyrare vid etableringen men därefter blir de årliga kostnaderna betydligt lägre. Det beror bland annat på teglets långa livslängd på minst 100 år.

– Om man jämför teglets livslängd med träets, som normalt bara har en hållbarhet på 20-50 år, är det klokt att ändra byggmönster. Trä kräver dessutom ganska mycket underhåll för att hålla så länge. Det är sådana fakta som folk har tagit till sig. Det är en tendens som vi i tegelbranschen tror kommer att växa sig ännu starkare under de kommande åren, säger Tommy Bisgaard.

Minimalt behov av underhåll

Hus i tegel kräver i stort sett inget underhåll. Det beror bland annat på att tegel varken vittrar sönder eller bryts ner av väder och vind. Det bleks heller inte av solens ultravioletta strålar utan bevarar sin färg och får med åren en vacker och naturlig patina. Därför behöver inte tegel – i motsats till trä – någon ytbehandling eller målning. Det finns alltså både tid och pengar att spara genom att välja mursten.

Återförsäljningsvärdet på ett tegelhus är också högt, även om det har gått 75 eller 100 år. Tegelhus med en innervägg i tegel har dessutom ett väldigt bra inomhusklimat och ger inte näring åt mögel eller röta i konstruktionen.

Läs mer om livslängd och underhåll av tegel och murstensbyggnation på www.tegelinformation.se