Linkedin RSS Norsk Dansk

tegelinformation.se samlar all kunskap om tegel och tegeltak

30-09-2015DOWNLOAD BILLEDE

Ett tätt samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge har skapat ett unikt kunskapsutbyte inom murverksbyggande. Banbrytande forskningsresultat gynnar både byggbranschen och användarna.

Under de senaste åren har danska Kalk- og Teglværksforening anno 1893 sett till tegelbranschens intressen hos sina nordiska kolleger. I början fokuserade man aktiviteterna på det som gällde Danmark men numera bevakar branschorganisationen även tegelbranschens intressen i Sverige och Norge. Genom det täta skandinaviska samarbetet har man fått en direkt möjlighet att sprida unik kunskap om bland annat byggmetoder och materialegenskaper som gäller hus i tegel och tegeltak.

Banbrytande forskning vid Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i Århus har ett center som är specialiserat på murverk. Forskarna initierar och deltar i utvecklingsprojekt och erbjuder expertrådgivning i alla faser och aspekter av murat byggande. All kunskap om murverk samlas hos den danska Kalk- og Teglværkforeningen som presenterar de banbrytande rönen om hus i tegel för intressenter i hela Norden. Förutom forskningen vid Teknologisk Institut förmedlar branschorganisationen också annan utländsk forskning om murverk via tre hemsidor för de skandinaviska länderna: tegelinformation.se, byggitegl.dk och byggitegl.no.

Många utvecklingsprojekt

Murning, takläggning och fasadputsning är gamla hantverk i Danmark men de är i stadig utveckling – inte minst på grund av den målinriktade forskningen som finansieras av Kalk- og Teglværksforeningen. Specialavdelningen för murverk genomför en lång rad utvecklingsprojekt tillsammans med tegelbranschen och det är ett samarbete som Kalk- og Teglværksforeningen sätter stort värde på.

– Utvecklingen i branschen innebär nya krav på produktivitet och energimässig optimering och det gör en fortsatt utveckling av material och produkter nödvändig. Dessutom måste konstruktioner och utförande hela tiden optimeras, inte minst för att vi om bara några år måste kunna bygga hus på en nästan nollenerginivå. Här spelar insatserna från forskarna vid Teknologisk Institut en avgörande roll, säger Tommy Bisgaard, direktör för Kalk-og Teglværksforeningen och tegelinformation.se.

– Att bygga hus i tegel med tegeltak har varit ledande i Danmark i hundratals år och det håller på att få ett starkt fäste även i Sverige och Norge. Glöm inte att hus byggda med tegel var dominerande i Sverige fram till 1960-talet och många stadskärnor består av äldre hus. Därför hoppas jag innerligt att den samlade kunskapen på området gynnar den nordiska byggbranschen som helhet och även användarna, som via en ökad efterfrågan är med och tecknar en ljus framtid för murverkshus i hela Norden, säger Tommy Bisgaard.

Läs mer om den unika kunskapen om att bygga i tegel på www.tegelinformation.se eller www.tegelapp.se.