Linkedin RSS Norsk Dansk

Fastighetsbolag kan spara miljoner med tegel

02-06-2014DOWNLOAD BILLEDE

Genom att bygga i tegel som är underhållsfritt och har låga kostnader för energi och drift kan fastighetsbolagen spara miljoner. Det visar erfarenheter från både Sverige och Danmark.

– Fastighetsbolagen hanterar huskroppar, som ska tåla väder och vind och slitage från många olika sorters hyresgäster, utan att förlora sin räntabilitet. Därför är det upplagt för fastighetsägarna att tänka i totalekonomi, vilket betyder långsiktiga och hållbara lösningar när det gäller materialen och deras samspel med husens överordnade arkitektur, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och tegelinformation.se, och som i många år har varit engagerad i nybyggnation och renoveringar av hyreshus.

Totalekonomi ger stora besparingar
Enligt civilingenjör Jens Staalby, medförfattare till boken ”Partnering ABC – En handbok för byggherrar” (på danska) ökar kostnaderna generellt för drift och underhåll av offentliga och kommersiella byggnader under 25-35 år flera gånger jämfört med anläggningskostnaden. Om byggherren däremot tänker i totalekonomi, där bland annat minimering av kostnader för drift, service och underhåll ingår, går det att spara upp till 20 procent av de totala kostnaderna.

– Det är många miljoner för fastighetsbolagen som kan hämtas hem genom att man väljer de rätta lösningarna. Men då krävs det att man tänker fasader, innerväggar, golvbeläggningar, plattor, energikällor och så vidare som en samlad enhet. Det betyder ofta lite högre anläggningskostnader men det ger stora besparingar på längre sikt, förklarar Tommy Bisgaard.

Arkitektoniska lyft ger en bättre social miljö
Enligt Tommy Bisgaard heter den optimala lösningen fullmurade tegelväggar. Då får man glädje av teglets facetterade egenskaper, både som klimatskärm och när det gäller inomhusklimat och energikrav. Men det går också att göra stora vinster genom renovering eller efterisolering av fasaden:

– Både i Sverige och Danmark har man enormt positiva erfarenheter av tegel vid renovering av nedslitna och socialt belastade hus. Det har resulterat i mindre skadegörelse, större trygghet för de boende och en mera inbjudande arkitektur, som attraherar mer resursstarka hyresgäster, berättar Tommy Bisgaard.