Linkedin RSS Norsk Dansk

Ska byggherrar och arkitekter bestämma över din fritid?

03-05-2015DOWNLOAD BILLEDE

Vad vill du helst använda din fritid till? Huset – eller familjen, vänner och fritidsintressen? För många husägare är det ett val som husets arkitekter och byggherrar gör åt dig. Behovet av fastighetsunderhåll påverkar nämligen både innehållet av vår fritid och de pengar som vi har att röra oss med.

Det kan vara både tidskrävande och ett dyrt nöje att underhålla sin bostad. Ofta ska fasaden målas, eller delar av den bytas ut varje år. Många fastighetsägare väljer därför att söka nya vägar och tankegångar när det gäller material som kräver lite underhåll. Till exempel tegel, som används som mursten och i takpannor.

Efterfrågan ökar på mursten
Efterfrågan på arkitektritade bostäder ökar och idag byggs hela 70 procent av de arkitektritade husen i mursten. Det visar undersökningar från Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Efterfrågan är knappast tillfällig. Det finns många fördelar med ett hus som murats i tegel, inte minst därför att man kan spara både tid och pengar genom att bo i ett murstenshus.

Mera fritid
Tegel utmärker sig som byggmaterial genom att det är i stort sett underhållsfritt. Ett murat hus i tegel kräver varken ytbehandling eller målning. Teglet är färgbeständigt och förstörs inte av väder och vind, med åren får det i stället en vacker och naturlig patina. Först efter omkring femtio år behöver man se över fogarna. Själva teglet håller fortfarande.

Pengar att spara
En rapport från White Arkitekter visar, att de ekonomiska fördelarna med ett hus i tegel ökar löpande. Redan efter tio år är ett murat hus mera lönsamt än ett trähus. Efter femtio år har lönsamheten med ett murat hus jämfört med ett trähus ökat till hela 21 procent.

De yngre husägarna visar vägen
Enligt Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och tegelinformation.se, så upplever tegelbranschen att särskilt yngre fastighetsägare väljer att investera i underhållsfria hus i mursten.

– De unga prioriterar generellt familjen och fritiden mycket högt. Samtidigt är de ofta väldigt välinformerade när det gäller driftskostnaderna i ett hus. Därför väljer de hus i tegel. Det är uttryck för en ökad kvalitetsmedvetenhet, som vi i tegelbranschen bara kan vara glada för, säger Tommy Bisgaard.

Läs mera om teglets fördelar på www.tegelapp.se

Pressefoto: Colourbox.com