Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Framtidens byggen är hållbara

Hållbart bygge är mer än energi och koldioxid. I EU har man börjat arbeta utifrån en helhetssyn som tar en produkts bärkraftighet i beaktande på flera nivåer i produktens livscykel.

Här tillkommer den nya byggvaruförordningen som ersätter byggvarudirektivet och som innehåller väsentliga krav på hållbarhet.

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen tegelinformation.se ...

Läs mer