Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Standarder för hållbarhet

CEN/TC 350 
Standarderna i CEN/TC 350 är en viktig grund för utvecklingen av de efterföljande produktstandarder, där man även ska göra en livscykelbedömning av själva byggvaran samt bärkraftigheten hos en byggnad.

CEN/TC 351
De nya standarderna från CEN/TC 351 ska utgöra en grund för nästa generations produktstandarder med krav på CE-märkning och specifikt ställningstagande angående krav på angivande av farliga medel från en byggprodukt i bruksfasen

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen tegelinformation.se ...

Läs mer