Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Hållbarhet på flera nivåer

Den helhetssyn som EU använder delar upp bärkraftigheten i två nivåer:

• produktnivå 

• byggnadsnivå

Båda nivåerna räknar ut en produkts eller en byggnads hela livscykel med hjälp av LCA-analyser (Life Cycle Assessment).

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen tegelinformation.se ...

Läs mer