Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Sociala indikatorer

På byggnivå utgår man från fastställda sociala indikatorer: De sociala indikatorerna för bärkraftigt bygge berör den påverkan som man får under byggnadens hela livscykel från t.ex. inomhusklimat, vattenkvalitet samt sociala och kulturella kvaliteter för:

• Värme, kyla, drag och fukt (Hygrotemisk komfort)

• Inomhusluftkvalitet 

• Ventilation 

• Akustik, vibrationer och oväsen (Akustisk komfort)

• Ljusförhållanden (Ljuskomfort)

• Dricksvattenskvalitet

• Sociala och kulturella förhållanden (Yttre förhållanden)

Det murade huset får toppbetyg i alla jämförelser av inomhusklimat.

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen tegelinformation.se ...

Läs mer