Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Avger inga gaser

Konstruktioner av tegel och mursten utmärker sig i förhållande till t.ex. trä, genom att inte avge giftiga gaser. En undersökning av nybyggda av nybyggda hus i Danmark visar att vissa hus i trä avger så stora mängder formaldehyd att det överskrider WHO:s rekommenderade gränsvärden och därmed kan framkalla cancer.

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer