Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Inga luftbesvär

I ett murat hus finns det inga luftbesvär. Det beror på att man inte använder lösningsmedel eller andra organiska produkter i samband med produktion och uppförande , och att det inte avger några gaser.

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer