Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Fukt

För hög luftfuktighet kan ge ökad förekomst av damm och tillväxt av mögelsvamp. Vissa byggmaterial kan ta månader eller år på sig att torka, och både damm och möglesvamp får därför idealiska tillväxtförhållanden. Det helmurade huset upptar en mängd vatten liksom övriga hus, men absorbtionshastigheten och avgivande av fukt i samband med plötslig fukttillförsel till inomhusluften är högre i det helmurade huset.

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer