Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Mögelsvamp

Mögelsvamp kan avge många fler giftämnen och avfallsämnen till inomhusluften i mögelangripna hus än vad forskarna hittills har trott. Det visar bl.a. en ny undersökning från Lunds Universitet i Sverige. Mikroorganismer som mögelsvamp kan inte gro på tegel då tegel är ett oorganiskt material och är därför inte något som organismerna kan leva av.

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer