Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Tegel och inomhusklimat

- Avger inga gaser

- Ger inte näring åt mögelsvamp

- Inga luftproblem

- Ackumulerar och reglerar värmen

- Dämpar ljud

- Snabb vattenabsorption

- Vattendiffusion genom väggen

- Minskar luftfuktigheten

- Inga elektriska eller elektrostatiska förhållanden

- Ingen joniserad eller radioaktiv strålning

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer