Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Dåligt inomhusklimat

Ett dåligt inomhusklimat ger följande sjukdomar:

- Huvudvärk

- Trötthet

- Koncentrationsbesvär

- Problem med minnet

- Yrsel

- Klåda i ögon/ögonkatarr

- Täppt näsa

- Heshet

- Rodnad och brännande hud

- Hösnuva och astma

- Eksem

- Cancer

 

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer