Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Ljuddämpande

Ljud, efterklang och vibrationer som tränger genom konstruktionen eller väggen uppfattas som störande och besvärande för nästan alla människor. Ju tyngre massa en konstruktion har, desto bättre dämpas genomsläppandet av ljud. Murstensväggar ljudisolerar därför bra.

 

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som ...

Läs mer

Renässans för massiva stenhus

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergav ...

Läs mer