Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Kriterier för passivhus

Passivhuskriterierna har utarbetats av Passivhaus Institut (PHI) i Tyskland, som är grundare av passivhuskonceptet.

Ett passivhus ska uppfylla följande:

Det totala årliga energibehovet för rumsuppvärmning ska begränsas till max. 15 kWh/m2 invändig bostadsyta.

Den totala årliga primära energiförbrukningen för varmt bruksvatten, rumsuppvärmning/-kyla, ventilation, pumpar, hushållsström, belysning osv. ska begränsas till årligen 120 kWh/m2 invändig bostadsyta.

Tätheten av husets klimatskärm får inte överstiga 0,6 h-1 vid ett trycktest med 50 Pa.

Prisregn över hus i tegel

Murade hus har vunnit samtliga stora priser inom byggbranschen under 2017 – Årets Bygge 2017, Årets Fasad 2017 och Kasper Salinpriset. ...

Läs mer

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. ...

Läs mer