Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Lågenergiklasser

Det finns två lågenergiklasser i det danska byggreglementet: Lågenergiklass 2015 och Byggnadsklass 2020. Passivhus registreras i dag som Lågenergiklass 2015 eller Byggnadsklass 2020.

En byggnad kan klassificeras som lågenergiklass 2015 när det samlade behovet för tillförd energi till uppvärmning, ventilation, kylning och varmt bruksvatten per m2 uppvärmd våningsyta inte överstiger 30 kWh/m2 per år tillagt 1000 kWh per år dividerat med den uppvärmda våningsytan.

I byggnadsklass 2020 läggs, förutom låg energiförbrukning, även vikt vid bl.a. gott inomhusklimat och arkitektur. 

Prisregn över hus i tegel

Murade hus har vunnit samtliga stora priser inom byggbranschen under 2017 – Årets Bygge 2017, Årets Fasad 2017 och Kasper Salinpriset. ...

Läs mer

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. ...

Läs mer