Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Energiramformler

Energiramformel 2015 för bostäder är:

(30 + 1000/A) kWh/m2/år, där A är den uppvärmda våningsytan. För ett enfamiljshus på 150 m2 motsvarar det 36,7 kWh/m2/år.

Energiramformel 2015 för kontor, skolor, institutioner:

41 + 1000/A kWh/m2/år, där A är den uppvärmda våningsytan. För ett kontorsbygge på 500 m2 motsvarar det 43 kWh/m2/år.

 

Prisregn över hus i tegel

Murade hus har vunnit samtliga stora priser inom byggbranschen under 2017 – Årets Bygge 2017, Årets Fasad 2017 och Kasper Salinpriset. ...

Läs mer

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. ...

Läs mer