Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Fördelar med ett passivhus

Vilka fördelar finns det med ett passivhus?

- Man kan klara sig med en mikrovärmeanläggning

- Ingen anslutningsskyldighet till fjärrvärme eller naturgas

- Ett litet behov av uppvärmning innebär väldigt låga utgifter för värme

- Man minskar koldioxidutsläppet

- Man kan undvika drag och köldstrålning  då ytan på husets väggar, tak och golv har nästan samma temperatur som luften

 

Prisregn över hus i tegel

Murade hus har vunnit samtliga stora priser inom byggbranschen under 2017 – Årets Bygge 2017, Årets Fasad 2017 och Kasper Salinpriset. ...

Läs mer

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. ...

Läs mer