Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Isolering och elförbrukning för ett passivhus

Vägledande rekommendationer:

- U-värde för fönster < 0,85 W/M2K (monterat fönster)

- U-värden för väggar, tak, golv < 0,15 W/M2K
(typiskt U< 0,1 W/M2K)

- Överföringsförluster  ψ < 0,01 W/M2K (yttre mått)

- Värmeväxlare  ή ≥ 0,75 (torr verkningsgrad) samt elförbrukning ≤ 0,4 WH7M3 luftvolym

 

Prisregn över hus i tegel

Murade hus har vunnit samtliga stora priser inom byggbranschen under 2017 – Årets Bygge 2017, Årets Fasad 2017 och Kasper Salinpriset. ...

Läs mer

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. ...

Läs mer