Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Utgrävning a lera

Vid utvinning av lera avlägsnas mullagret samt överjorden och läggs åt sidan. Efter utgrävning läggs överjorden på igen med mullen överst, så att området åter kan användas till t.ex. lantbruk. En lergrävning påverkar därmed varken jord eller grundvatten negativt och det används energi till utgrävning samt till transport av leran till fabriken.

Lermaterialet utvinns dessutom i närheten av tegelverket så att transportsträckan mellan utvinning och fabruk är minimal.

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer