Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Återvinning

All lera som transporteras till tegelverket används. Vid eventuell felproduktion återanvänds dessa lerprodukter i tillverkningen på tegelverket. Tegelverken har dessutom etablerat återvinning av processvatten så att naturen och närliggande vattendrag inte påverkas av processvatten med lerpartiklar.

Tegel ger inte några miljömässiga problem vid rivning eller bortskaffande. I Danmark återanvänds upp till ca 95 % av allt murverk. Den lilla del som deponeras ger inte miljömässiga problem, då tegel inte påverkar varken jord eller grundvatten.

Tegel är inte målat och innehåller inte några kemikalier som träskyddsmedel. Tegel behöver inte heller brännas för att avyttras på ett miljömässigt försvarbart sätt

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer