Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Bränning och energiförbrukning

Den enda väsentliga miljöindikatorn för tegel i råvaru- och produktionsfasen är energiförbrukningen vid bränning av tegelprodukten. Det är nödvändigt i de flesta fall att bränna vid en temperatur av över 1 000 grader för att säkerställa frostbeständighet och den väldigt långa livslängden för det färdigbrända teglet.

Till bränningen används endast ca 2 400 kJ per kg tegel. Av detta är ca 10 % elektricitet. Bränslet är för över 95 % naturgas som ger det lägsta koldioxidutsläppet per energienhet av fossila bränslen.

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer