Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Sågspånstegel

Tegelbranschen har utvecklat och framställer sågspånstegel där man har tillsatt sågspån i leran som vid bränning i tegelugnen resulterar i små mikroporer i murstenen.

Sågspånsteglet utgör på den danska marknaden mer än hälften av all tegelsten som används i innermuren eller i skiljerum inne i bostaden.

Det handlar om en väggminskning på 30-40 % i förhållande till en traditionell tegelsten, där man sparar ca 30 % lera per tegelsten. Energiförbrukningen och koldioxidutsläppet är reducerat med ca 30 % för både förbränning och transport. Sågspånstegelsten ger ett ännu bättre inomhusklimat – och är dessutom billigare än en traditionell tegelsten.

Tegel - Planetens hållbara byggmaterial

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsos ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer