Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Ekonomi

Grafen visar nutidsvärde för helmurat hus respektive trähus; de ekonomiska fördelarna för tegel ökar löpande. 

Lång livsländ, lågt värmebehov och inget behov av underhåll gör tegelhus till en god investering.

Politikerna vill ha billiga bostäder medan byggherrar och boende vill ha hållbara bostäder

Under de kommande åtta åren ska minst 700 000 bostäder byggas i Sverige för att möta framtidens behov. Det märks dock en växande oro i byggbranschen för att kvantitet ska vinna över kvalitet och därmed orsaka samhället stora underhålls ...

Läs mer

Ökat bostadsbehov kräver ändrad byggstrategi

År 2025 ska minst 700.000 nya bostäder stå färdiga i Sverige för att möta framtidens behov. Det är en följd av den starkt ökande befolkningstillväxten i hela landet. Men redan nu har byggbranschen svårt för att hänga med så om det ska ...

Läs mer