Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Livslängd

Källa: Miljöstyrelsen

Modellen visar olika byggmaterials livslängd. Tegelhus är en god investering, särskilt om man räknar in underhåll av husets livslängd. Murverk kräver inte någon ytbehandling eller målning och tegelhus har en förväntad livslängd på minst 100 år.

Politikerna vill ha billiga bostäder medan byggherrar och boende vill ha hållbara bostäder

Under de kommande åtta åren ska minst 700 000 bostäder byggas i Sverige för att möta framtidens behov. Det märks dock en växande oro i byggbranschen för att kvantitet ska vinna över kvalitet och därmed orsaka samhället stora underhålls ...

Läs mer

Ökat bostadsbehov kräver ändrad byggstrategi

År 2025 ska minst 700.000 nya bostäder stå färdiga i Sverige för att möta framtidens behov. Det är en följd av den starkt ökande befolkningstillväxten i hela landet. Men redan nu har byggbranschen svårt för att hänga med så om det ska ...

Läs mer