Linkedin RSS Norsk Dansk

TEGEL - PLANETENS HÅLLBARA BYGGMATERIAL

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter.

LÄS MER

TIPS OM TEGEL

Låga underhållskostnader

Tegelhus har minimala underhållskostnader.

Det beror bland annat på att tegel inte kräver någon ytbehandling eller målning, det vittrar inte och bleks inte heller.
Ungefär hälften av fogarna behöver bytas ut först efter femtio år. Själva teglet håller fortfarande.

Därför blir det inga kostnader för regelbundet byte av fasaden.

LÄS MER

Inget underhåll

Tegel har en livslängd på minst hundra år. Det krävs i stort sett inget underhåll om man väljer rått tegel.

Först efter ca femtio år behöver hälften av fogarna ersättas med nytt murbruk men teglet bevaras.

Teglets långa livslängd och minimala underhållsbehov gör hus i tegel till kloka investeringar.

LÄS MER

Blir mursten den nya svenska byggstilen?

Byggboomen är över oss! Sedan 2012 har det märkts en markant ökning av antalet påbörjade nya bostäder. Vi närmar oss nu den nivå som vi låg på före krisen. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Av tradition väljer vi trä, betong och puts till de nya husen men alltfler går en annan väg och väljer tegel.

LÄS MER